top of page

Belangrijk: verandering van zorgverzekering vooraf doorgeven

Bent u van plan van zorgverzekering te veranderen? Laat het ons vooraf weten. Wij hebben te maken met budgetten van de verzekeraar die wij niet kunnen overschrijden. Wij kunnen u dan vertellen of wij voldoende budget hebben bij uw nieuwe verzekeraar om uw behandeling na het eerste jaar te kunnen voortzetten. Door vooraf met ons te overleggen vóórdat u overstapt naar een andere verzekeraar kunt u voorkomen dat wij de behandeling voortijdig moeten staken.Wij verzoeken u de nieuwe zorgverzekering schriftelijk of per e-mail aan ons door te geven.

 

Vergoeding via basisverzekering

De vergoeding van de geneeskundige GGZ is ondergebracht in de basisverzekering van de Zorgverzekeringswet. De Geneeskundige GGZ onderscheidt twee soorten vergoedingen:

 

Generalistische Basis-GGZ

De Generalistische Basis-GGZ bestaat uit vier zgn. prestaties: kort, middellang, intensief en chronisch.  Elke prestatie heeft een maximale lengte en een vast tarief. De kosten worden vergoed vanuit de basisverzekering.De tarieven zijn:

Zorgproduct Kort : € 472,65

Zorgproduct Middel: € 805,34

Zorgproduct Intensief:  € 1.262,82

Onvolledig Behandeltraject:  € 192,92

 

Specialistische GGZ

Vanaf 2014 valt tweedelijns psychotherapie onder specialistische ggz. De kosten van de psychotherapie worden vastgesteld via een DBC (Diagnose Behandeling Combinatie). Dit houdt in dat uw psychotherapeut alle activiteiten, zowel directe als indirecte tijd, in het kader van uw behandeling, vanaf aanmelding, tot en met afsluiting, registreert in een DBC (Diagnose Behandel Combinatie). Hieronder vallen behalve de sessies ook verslaglegging,  telefonisch contact en e-mailcontact, intercollegiaal overleg, enz. Als de DBC is afgesloten worden de kosten berekend en wordt de declaratie naar de ziektekostenverzekering gestuurd.

 

Niet verzekerde zorg

Voor de behandeling van gezondheidsklachten, die niet (meer) onder de verzekerde zorg vallen, geldt dat u deze behandeling zelf moet betalen. Ook bij deze behandelingen gelden de bepalingen van de Nederlandse Zorgautoriteit.

 

Eigen Risico

U heeft te maken met het verplichte eigen risico dat voor alle verzekerde ziektekosten geldt. Dat eigen risico bedraagt 360 euro per jaar.

 

No shows

Door de ziektekostenverzekeringen worden geen 'no shows' vergoed. Dit zijn afspraken die niet of minder dan 24 uur van tevoren zijn afgezegd. De psychotherapeut kan dan de kosten zelf bij de cliënt in rekening brengen. Ik zal  een deel van de kosten in rekening brengen en breng u daarvan op de hoogte. Het bedrag dat ik in rekening breng is 40 euro. Ik hoop echter dat dit voorkomen kan worden en verzoek u daarom op tijd af te zeggen.

Uw gegevens tijdig doorgeven

Voor een goede afhandeling van de declaraties heb ik een aantal gegevens van u nodig: uw BSN (sofi) nummer, uw verzekeringensgegevens en uw naam en adresgegevens.

Ik controleren uw verzekeringsgegevens aan het begin van de behandeling en aan het eind van de behandeling om er zeker van te zijn dat de gegevens kloppen en u recht heeft op vergoeding. De behandeling kan pas starten als de gegevens compleet en juist zijn. Ik verzoek u daarom veranderingen direct aan ons door te geven.

 

Wat is een DBC?

Wij noteren uw diagnose en alle activiteiten die er in het kader van de behandeling verricht worden in een DBC. De DBC gaat in op de datum waarop u bij ons bent ingeschreven. Aan het eind van de behandeling, of na een jaar, wordt de DBC afgesloten. Een DBC kan maximaal een jaar duren. Als de behandeling na een jaar wordt voortgezet dan is er sprake van een vervolg-DBC.

 

De gegevens van de DBC worden na afsluiten van de DBC geanonimiseerd naar het DBC Informatie Systeem (DIS) gestuurd. Deze gegevens zijn niet tot de cliënt te herleiden en zijn dus ook niet zichtbaar voor de ziektekostenverzekering. Tegelijkertijd worden de kosten van de DBC vastgesteld. De DBC-declaratie gaat naar uw ziektekostenverzekering. Deze declaratie is niet anoniem. Over uw klachten wordt alleen de zogenoemde hoofdgroep waarin de diagnose thuishoort vermeld, zoals bijvoorbeeld stemmingsstoornis, angststoornis, persoonlijkheidsstoornis etc. Het is mogelijk bezwaar te maken tegen de vermelding van diagnostische gegevens aan het DIS. U kunt hiernaar informeren bij uw therapeut.

 

Als u vragen heeft kunt u daarmee bij uw therapeut terecht. U kunt informatie vinden op de volgende websites:

www.nvvp.nl

www.zorgverzekeraars.nl

 

Wat u kunt doen bij problemen met de vergoeding

Voor problemen met uw zorgverzekeraar over bijvoorbeeld vergoedingen kunt u zich wenden tot de Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen (SKGZ). Heeft u klachten over de bezuinigingen, komt u erdoor in de problemen of heeft u vragen over hoe het nu bijvoorbeeld zit met de eigen bijdrage, dan kunt u deze per mail stellen aan meldjezorg@platformggz.nl of per telefoon (anoniem) melden: 0900 - 0401208 (0,1 cent per minuut). Meld je zorg is bereikbaar op maandag, dinsdag & donderdag van 10.00 tot 13.00 uu

bottom of page