top of page

Uw gegevens

Voor een goede afhandeling van de declaraties heb ik een aantal gegevens van u nodig: uw BSN (sofi) nummer, uw verzekeringsgegevens en uw naam en adresgegevens.

Ik vraag u bij de intake om uw legitimatiebewijs te tonen controleer uw verzekeringsgegevens om er zeker van te zijn dat de gegevens kloppen en u recht heeft op vergoeding. De behandeling start als de gegevens compleet en juist zijn.

Bent u van plan van zorgverzekering te veranderen? Laat het mij vooraf weten. Ik heb te maken met budgetten van de verzekeraar die ik niet kan overschrijden.

Privacy

Mijn beroepscode houdt o.a. in dat alles dat u mij vertelt in de intake en gedurende behandeling valt onder het beroepsgeheim. Zonder uw toestemming worden daarover geen mededelingen gedaan aan derden. De gegevens worden op een beveiligde manier opgeslagen. Mijn AVG privacystatement vindt u hier: Privacystatement.

Meer uitleg over de privacy vindt u hier: Uw privacy

Zorgvraagtypering

De zorgvraagtypering is een indeling aan de hand van de hoeveelheid en de ernst van de klachten. Deze wordt in de loop van de behandeling opnieuw bepaald. Ik ben wettelijk verplicht om informatie over de zorgvraagtypering aan te leveren aan het NZA. De gegevens zijn anoniem en bevatten geen informatie over de behandeling. Wel wordt informatie over de diagnose meegestuurd, nl. de hoofdgroep waar de diagnose onder valt. Informatie over deze aanlevering vindt u hier.

D.m.v. een privacyverklaring kunt u aangeven hier bezwaar tegen te hebben. Deze verklaring bewaar ik in het dossier. De  betreffende gegevens worden dan niet doorgegeven aan het NZA.

Overleg met collega's en visitatie

Voor elke behandeling geldt dat ik samen met collega-behandelaars de indicatie voor behandeling toets en indien nodig met hen overleg.

Mijn praktijkvoering wordt elke 5 jaar getoetst door onze beroepsvereniging LVVP. Bij deze visitatie kan het dossier door een collega worden getoetst op volledigheid en kwaliteit. Informatie over deze visitatie vindt u hier. Mijn collega's zijn net als ik gehouden aan geheimhouding volgens de beroepscode voor psychotherapeuten.

Informatie over psychische stoornissen

Meer informatie over psychische stoornissen vindt u bij:

Thuisarts.nl

Fonds psychische gezondheid

Trimbos instituut

lnformatie over therapievormen

informatie psychotherapie

https://www.vgct.nl/patienteninformatie
Schematherapie
EMDR

Kwaliteitsstatuut

De informatie op deze site is verwerkt in een kwaliteitsstatuut dat beschrijft hoe ik als zorgaanbieder de zorg voor cliënten heb georganiseerd. Mijn kwaliteitsstatuut vindt u hier.

Beroepscode

Als psychotherapeut ben ik gehouden aan onze beroepscode. Ik houd mij aan de eisen van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (BIG), Nederlandse Zorg Autoriteit (NzA), de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychotherapeuten (LVVP) en de Nederlandse wet.

In de beroepscode wordt beschreven aan welke verplichtingen een psychotherapeut moet voldoen en worden de rechten van de cliënt omschreven. Ik ben aangesloten bij de klachten- en geschillencommissie van de LVVP.

 

De cliëntrechten kort samengevat

* U heeft recht op informatie.
* U heeft recht op geheimhouding van uw gegevens
* U heeft recht op inzage van uw dossier
* U heeft het recht om zelf een hulpverlener te kiezen
* U heeft het recht om een klacht in te dienen

Meer uitgebreide informatie hierover kunt u vinden op de website van de LVVP. Hier vindt u alle relevante informatie voor cliënten

 

Klachten

Als u klachten hebt over mij of de behandeling, kunt u die het beste eerst met mij bespreken. Mogelijk gaat het om misverstanden die in een gesprek opgelost kunnen worden.

Wanneer het niet lukt om de gerezen problemen samen op te lossen kunt u contact opnemen met de klachtenfunctionaris van de LVVP, die in deze kwesties kan bemiddelen. Zie voor de procedure de klachtregeling van de LVVP.

Meer informatie en contactgegevens vindt u op: https://www.lvvp.info/voor-clienten

Meer informatie over kwaliteitseisen, cliëntenrechten en klachtenprocedure vindt u hier:

 

LVVP:   https://www.lvvp.info/voor-clienten

BIG :    https://www.bigregister.nl/over-het-big-register

NzA :   https://www.nza.nl

NVP:    https://www.psychotherapie.nl

Beroepsverenigingen

Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten
Vereniging voor gedragstherapie en cognitieve therapie
Nederlandse vereniging voor psychotherapie

Nederlands Instituut van Psychologen

Laatst bijgewerkt: 24-03-2024

bottom of page