top of page

Ine van Ham

De praktijk van Ine van Ham is opgeheven m.i.v. 01-01-2021.

Ik ben psychotherapeut, klinisch psycholoog en cognitief gedragstherapeut sinds 1997. Ik bied individuele behandelingen voor volwassenen met angst-, dwang-  en stemmingsstoornissen en behandel zo nodig bijkomende stressklachten (na trauma), eetstoornissen, (lichte) persoonlijkheidsstoornissen en AD(H)D.

Mijn werkwijze bestaat uit cognitieve gedragstherapie, aangevuld met andere psychotherapeutische technieken en EMDR. Ik volg de multidisciplinaire richtlijnen van het Trimbos instituut en houd mijn kennis  en vaardigheden up to date door regelmatige nascholing.

Bij mijn werkwijze staan transparantie en samenwerking centraal. Tijdens de intakefase onderzoeken u en ik wat uw problemen zijn, hoe ze zijn ontstaan, hoe het komt dat er geen verbetering optreedt en wordt op basis van deze informatie een behandelplan opgesteld. De gesprekken zijn met u alleen, maar er is uiteraard aandacht voor uw naasten en uw leefomgeving. In de behandeling is van ons beiden een actieve houding en inzet nodig. We maken gebruik van oefeningen in de therapiesessie alsook daarbuiten. Het streven is dat u weer vertrouwen krijgt in uw eigen kracht en beter kunt omgaan met kwetsbaarheden.

Het beloop van een behandeling is als volgt: er wordt gestart met een intake (bij SGGZ 3 gesprekken), deze fase wordt afgesloten met een gezamenlijk opgesteld behandelplan, waarna de behandeling direct volgt. De voortgang van de therapie wordt regelmatig besproken aan de hand van de opgestelde behandeldoelen, de resultaten op de digitale vragenlijsten (ROM) en de cliënt-therapeutrelatie.

Ik werk anderhalve dag per week in de psychotherapiepraktijk van Breestraat 67, de resterende dagen werk ik bij een GGZ instelling in het midden van het land, waar ik, naast therapie geven, me bezighoud met behandelbeleidsontwikkeling en het opleiden van Gezondheidszorg-  en Klinisch psychologen.

Contact:

inerijnstraat114@kpnmail.nl

De praktijk van Ine van Ham is opgeheven m.i.v. 01-01-2021.

ine-pasfoto-def.jpg

Lidmaatschappen
VGCT, LVVP, NVP, Supervisor VCGT.

BIG-registraties
Psychotherapeut, klinisch psycholoog en GZ-psycholoog.

Contracten zorgverzekeraars
Ik heb contracten met alle reguliere zorgverzekeraars, behalve met Menzis en DSW.

Wachttijd voor behandeling
De wachttijd voor behandeling bij mij is gemiddeld 4 weken.
KVK en BIG registratie
KvK nummer: 34321647
BIG psychotherapeut: 79047106016
BIG klinisch psycholoog/GZ psycholoog: 59047106025

Kwaliteitsstatuut GGZ  Vrijgevestigde
De informatie op deze site is verwerkt in een kwaliteitsstatuut dat beschrijft hoe ik als zorgaanbieder de zorg voor cliënten heb georganiseerd. Mijn kwaliteitsstatuut vindt u hier.

bottom of page