top of page

Ieke van der Hoeden

Sinds 1993 werk ik als vrijgevestigd psychotherapeut. Opgeleid als cliëntgericht psychotherapeut is mijn aanbod individuele persoonsgerichte psychotherapie. Daarnaast maak ik gebruik van cognitieve behandelmethoden en bied ik EMDR behandeling aan.  Het merendeel van de behandelingen vindt plaats binnen de Specialistische Gezondheidszorg.

Ik bied individuele therapie aan voor (jong)volwassenen met o.a. stemming- en angststoornissen, identiteits- en zelfbeeldproblematiek, psychotrauma, klachten als gevolg van traumatische ervaringen rond zwangerschap en geboorte, rouw.

 

Werkwijze:

Als therapeut probeer ik zo goed mogelijk aan te sluiten bij uw persoonlijke belevingswereld en levenservaringen. Binnen de therapie is er aandacht voor bewustwording of verwerking van problematiek in het hier en nu, gevoelens of patronen waar u zich in voelt vastzitten en die u wilt leren begrijpen, veranderen of beter mee wil leren omgaan. Dit vraagt een actieve open en nieuwsgierige houding van ons beiden, niet alleen voor de klachten maar ook met oog voor uw eigen veerkracht. Het beoogde effect is, dat u gaandeweg meer contact ontwikkelt met uw gevoelsleven, lichamelijke signalen en uw sterke kanten. Hierdoor krijgen zelfvertrouwen en energie kans om te groeien.

In de therapie is veel ruimte om uw inzichten praktisch te onderzoeken en stapsgewijs nieuwe persoonlijke (leer)ervaringen op te doen. Het behandelverloop en de samenwerkingsrelatie met u bespreek ik regelmatig.

Daarbij gebruik ik (digitale) vragenlijsten.

De behandelduur ligt gemiddeld genomen rond 1½ à 2 jaar, maar kan korter of langer zijn passend bij uw individuele situatie.

Vanaf de intake tot de afronding zal ik me inzetten om een veilige en open sfeer te creëren voor een goede samenwerkingsrelatie met u.

 

Lidmaatschappen: LVVP, NVP, VPeP, VEN

Contracten zorgverzekeraars
Voor 2023 heb ik voor de SGGZ en de GBGGZ contracten afgesloten met de volgende zorgverzekeraars: Zilveren Kruis, CZ, DSW, ONVZ, VGZ, Z&Z inclusief de onder deze koepels behorende zorgverzekeraars.

 

Aanmelding en Wachttijd

Voorlopig heb ik geen plek voor nieuwe aanmeldingen (update: december 2022). Ik hanteer geen wachtlijst. 

Telefonisch of via sms-bericht kunt u contact opnemen voor informatie of er in de praktijk plaats is.

 

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een therapeut een intakegesprek krijgt, en dat de behandeling binnen 10 weken vanaf de intake is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen.

Behandeltarieven, klachten en geschillenregeling

Verdere informatie hierover vindt u op de pagina praktische informatie en kosten van mijn collega Marianne Snel.

De daar vermelde informatie is ook van toepassing op mijn praktijk.

foto ieke recent.jpg

KvK en Big registraties
KvK: Psychotherapiepraktijk I. van der Hoeden  KvK nummer: 34325730
Psychotherapeut BIG: nummer 59035901216
GZ- psycholoog BIG:    nummer 39035901225

 

e-Health en veilig communiceren

Ik maak gebruik van de JPO Cliëntenlogin om veilig met cliënten berichten en bestanden te kunnen uitwisselen.

                                   

Kwaliteitsstatuut GGZ  Vrijgevestigde en Privacy
De informatie op deze site is verwerkt in een kwaliteitsstatuut, dat beschrijft hoe ik als zorgaanbieder de zorg voor cliënten heb georganiseerd. Mijn kwaliteitsstatuut is op aanvraag aanwezig.

Mijn AVG privacystatement vindt u hier: privacystatement. Meer uitleg over de privacy vindt u hier: Uw privacy.

Contactgegevens:

Psychotherapiepraktijk I. van der Hoeden

Mobiel: 06-82414485

E-mail: ivanderhoeden@planet.nl

Laatst gewijzigd: 21-12-2022

Button_JPO_Clientenlogin_298pxl.png
bottom of page