Ieke van der Hoeden

Sinds 1993 ben ik zelfstandig gevestigd psychotherapeut. Daarvoor heb ik gewerkt als beroepskeuze- en schoolpsycholoog.

Van huis uit ben ik cliëntgerichte psychotherapeut. Mijn werkwijze bestaat uit persoonsgerichte psychotherapie; daarnaast maak ik gebruik van technieken uit de cognitieve gedragstherapie en bied ik EMDR behandeling aan.

Ook ben ik opgeleid als seksuoloog.

In mijn praktijk behandel ik (jong)volwassenen met psychische klachten zoals stemmings-, angst- en spanningsklachten, problematiek rond identiteit en zelfbeeld, problemen i.v.m. zwangerschap en bevalling, rouw, traumagerelateerde problematiek.

 

Werkwijze: bij de behandeling richt ik mij zowel op de klachten als op de persoon. Er is aandacht voor patronen waar u zich in vast voelt zitten, wat u wil veranderen of beter mee zou willen omgaan.

In de intakefase gaan we verder in op uw klachten, mogelijke oorzaken en achtergronden om tot een diagnose en behandelvoorstel te komen. In het behandelplan noteren we uw wensen, doelen en de behandelopzet. Deze worden gedurende de behandeling geëvalueerd en waar nodig bijgesteld.   

In de therapie staan we stil bij uw gevoelens, gedachten, belevingswereld. Het beoogde effect is dat er een proces op gang komt van toenemende bewustwording en u meer contact ontwikkelt met uw gevoelsleven, lichamelijke signalen en uw sterke kanten.

Hierdoor krijgen zelfvertrouwen en acceptatie kans om te groeien en leert u beter om te gaan met de klachten.

De uitgangspunten in mijn werkwijze zijn vertrouwen en samenwerking binnen een veilige sfeer. Het gaat om een actieve houding van beide kanten, nieuwsgierig zijn, wat uitnodigt tot een open verkenning. In de therapie is veel ruimte om uw inzichten ook praktisch te onderzoeken en –met kleine stap– nieuwe persoonlijke (leer)ervaringen op te doen. Het behandelverloop en de samenwerkingsrelatie met u bespreek ik regelmatig. Het gebruik van (on-line) ROM (Routine Outcome Monitoring) vragenlijsten is daar onderdeel van.

 

Mijn praktijk ben ik aan het afbouwen. Er is weinig plaats voor nieuwe cliënten, ik houd geen wachtlijst aan.

Contact:

Mobiel: 06-82414485

E-mail: ivanderhoeden@planet.nl

 

BIG-Registraties:  Psychotherapeut en GZ-psycholoog     
Lidmaatschappen: LVVP, NIP, NVP, VPeP, VEN

Contracten zorgverzekeraars
Voor 2019 heb ik voor de G-GGZ en de GB-GGZ contracten afgesloten met alle reguliere zorgverzekeraars.

Aanmelding

Momenteel is er een aanmeldingsstop in de generalistische basis en specialistische GGZ (update: 19 febr. 2019).

Ik hanteer geen wachtlijst.

De actuele wachttijd is
U kunt telefonisch contact met mij opnemen voor informatie of er in de praktijk plaats is.

Gemiddeld is de wachttijd voor een behandeling ca 8 à 10 weken.

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een therapeut een intakegesprek krijgt, en dat de behandeling binnen 10 weken vanaf de intake is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzkeraars gezamenlijk zijn overeengekomen.

KvK en Big registraties
KvK: Psychotherapiepraktijk I. van der Hoeden  KvK nummer: 34325730
BIG nummer psychotherapeut: 59035901216
BIG nummer GZ psycholoog: 39035901225

e-Health en veilig communiceren

Ik maak gebruik van de JPO Cliëntenlogin om veilig met cliënten berichten en bestanden te kunnen uitwisselen, b.v thuisopdrachten, ter ondersteuning van de behandeling.

                                    

 

 

 

 

Kwaliteitsstatuut GGZ  Vrijgevestigde
De informatie op deze site is verwerkt in een kwaliteitsstatuut, dat beschrijft hoe ik als zorgaanbieder de zorg voor cliënten heb georganiseerd.

Mijn kwaliteitsstatuut vindt u hier.

Button_JPO_Clientenlogin_298pxl.png